מדרג השלום של נשים עושות שלום

בחירות רביעיות בפתח. נדמה שהן נסובות רק סביב הקורונה או מי יעמוד/תעמוד בראש המחנה.

אבל, שלא נטעה: שאלת עתידנו עם שכנינו לא נעלמה. ודווקא עכשיו נפתח חלון הזדמנויות. המילה ״שלום״ חזרה לסדר היום הציבורי הישראלי: ״הסכמי אברהם״ מראים שניתן ורצוי להגיע ליחסים של שיתוף פעולה עם מדינות ערב. והפלסטינים מחדשים קשרים עם ארה”ב, מסמנים שהם נפתחים לאפשרויות בעקבות האמירויות.

מדינת ישראל צריכה מנהיגות פוליטית ראויה כדי שההזדמנות זאת תתממש! מנהיגות שתיקח יוזמה!

לכן בנינו את מדרג השלום. כדי שתדעו מה העמדות של המועמדות ומועמדים, ועד כמה הם מוכנות ומוכנים לקחת יוזמה למען עתיד ילדנו. למען העתיד של כולנו.

עד לבחירות נעלה כאן התייחסויות של מועמדות ומעמדים לכנסת ביחס להסכם מדיני ונדרג אותן במדרג השלום שלנו.