תרמו לנו

תרומה באשראי: בחרו סכום

תרומה חד-פעמית

50

100

250

אחר

תרומה חודשית

10

35

100

אחר

  • כדי לתרום לנשים עושות שלום בחרו סכום למעלה 

    1. ניתן גם לתרום באמצעות

  • העברה בנקאית: בנק מזרחי-טפחות, סניף 461, מס' חשבון,  526278

  • *  המחאה לטובת "נשים עושות שלום":  את ההמחאה ניתן לשלוח לשקד 3, כפר-שמריהו, 46910

    1. שאלות נוספות בנושא תרומות, יש לפנות במייל

  1. תרומות מחו"ל

  2. לשליחת קבלה בדואר, אנא שלחו מייל עם שם התורם והכתובת, מספר האסמכתא של ההעברה הבנקאית ותאריך ההעברה