ייצוג נשים בהסכמי שלום: פועלות ליישום החלטה 1325

מהי החלטת האו״ם 1325?

ב-31 באוקטובר 2000 קיבלה מועצת הביטחון של האו"ם את החלטה 1325, המכירה בעובדה כי נשים הן מפתח לקידום תהליכי שלום בני-קיימא ולסיום סכסוכים אלימים.

בהחלטה 1325 מועצת הביטחון מכירה בחשיבות תפקידן של נשים במניעת סכסוכים אלימים וקובעת את חובת המדינות החברות באו"ם לשלב נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות, בייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. לצד חובה זו, קוראת מועצת הביטחון למדינות החברות באו"ם לפעול להגנה על נשים מפני אלימות, תוך כיבוד ללא סייג של הדין הבינלאומי הנוגע לשמירה על שלומן וזכויותיהן של נשים ונערות.

החלטת מועצת הביטחון 1325: תכנית פעולה

בעקבות ההחלטה גיבשו למעלה מ 55 מדינות תכניות פעולה להטמעת העקרונות המפורטים בהחלטה. כ- 40 ארגוני נשים פעילות ונשות אקדמיה בישראל גיבשו במהלך משותף תכנית פעולה כוללת ליישום החלטה 1325 בישראל והגישו אותה לממשלה.

תכנית הפעולה שנוסחה, כוללת מספר יעדים:

  • ייצוג שוויוני של נשים מקבוצות חברתיות שונות במוקדי קבלת החלטות ברמה הלאומית וברמה המקומית
  • הטמעת ניתוח מגדרי בתהליכי עיצוב מדיניות
  • הגנה על נשים מפני סוגי האלימות המופנים נגדן.
  • מניעת סכסוכים אלימים ומיגור הגזענות.

ב-14 בדצמבר 2014 התקבלה החלטת הממשלה 2331, שקבעה כי יוקם צוות בינמשרדי שיגבש תכנית פעולה לשוויון מגדרי על בסיס עקרונות החלטה 1325.

 

1325 Park Sacher by arianne littman
1325 appeal by nablus gate arianne littman
1325 Park Sacher by arianne littman2

רשימת מרצות בנושא: נשים במוקדי החלטות / החלטה 1325

(הרצאות במסגרת נשים עושות שלום, יש לתאם עם הרכזת האיזורית).

  • נטע לוי, עו"ד' מרכזת המהלך לקידום יישום החלטה 1325 בישראל', "בונות עתיד משותף: נשים מובילות לשלום" , איתך  مَعَكِ (מעכי) , itachmaaki1325@gmail.com
  • ענת טהון אשכנזי - איתך מעכי - Anat Thon <thonanat@gmail.com
  • שרי אהרוני- מכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית בירושלים ובמרכז "שוות" במכון ון-ליר בירושלים, sarai.aharoni@mail.huji.ac.il
  • שלומית ליר - יועצת תקשורת ומנכ"לית פועלות ברשת - מיזם חממה לקידום נשים במדיה החדשה (Women A, לימודי מגדר אוני' בר-אילן, gendersite@gmail.com
  • ליאור פינקל-פרל הנה סמנכ"לית האגודה לפיתוח בינלאומי- סיד ישראל, מנכ"ל עמותת מנהיגות אזרחית, סופרסונה 
  • פרופ' אורנה ששון לוי, המח' לסוציולוגיה, בר-אילן, sassono@biu.ac.il