בחירות 2020

  • נשים עושות שלום מברכות על חזרתו של נושא ההסכם המדיני לדיון, אולם מדגישות כי כל פתרון חייב להיות מוסכם ולא חד צדדי

אנו דורשות מכל המפלגות המתמודדות להציב את הנושא המדיני על סדר היום של הבחירות

אנו סבורות שחתירה להסכם מדיני, שילוב נשים במוקדי קבלת החלטות ושלום פנימי בין האוכלוסיות השונות בישראל, הן נושאים הקשורים זה בזה 

אנחנו קוראות לכל המפלגות לפעול לשילוב נשים במפלגות, בדיונים, במוקדי קבלת החלטות,ובתהליכי מו"מ

אנו קוראות לכל המפלגות לקיים שיח בחירות מכבד ומאחד בתקופה זו שבה גוברים
הפילוג והיריבות

28.2.20

שיירות השלום

14.2.20

מתחילים במשא ומתן

7.2.20

בונות גשרים

אנו מודות מקרב לב לכל מאות התורמות והתורמים מהארץ ומהעולם, שמסייעים לנו לפעול בשטח בכל השנה ובכל הארץ

שלום עושים בהסכמה

לתרומה