החלת ריבונות או סיפוח? בעד ונגד, ריכוז מקורות

בקעת הירדן בנתונים ומספרים – אפר. 2020 :

  • גיאוגרפית - בקעת הירדן שעליה מדברים בהקשר לסיפוח כוללת את השטח שמדרום לאזור בית שאן בצפון ועד צפון ים המלח בדרום. ממזרח לה נמצאים הרי מואב בירדן וממערב - הרי יהודה, שומרון ומדבר יהודה.
  • מועצות –כוללת שלוש מועצות האחת החלק הצפוני - "מועצה אזורית בקעת הירדן" (21 יישובים, 6900 תושבות.ים); בדרום -  מועצה אזורית "מגילות" (7 יישובים, 1800 תושבות.ים) ובמערב – מועצה מקומית מעלה אפרים (1800 תושבות.ים).
  • מרבית היישובים היהודיים הם מושבים מיעוטם קיבוצים ויישובים קהילתיים.
  • כפרים פלסטיניים קבועים – שישה; ושבטים בדואים נודדים. 
  • מספר תושבות.ים   – נכון ל ל2020 לפי דיווחי המועצות - ישראלים 11,000. פלסטינים- לפי הערכות 'בצלם' (מ-2016, חיים באזור כ- ;65,000 לפי המועצה האזורית בקעת הירדן מתגוררים בתחומה כ 15,000. 
  • פרנסה - מרבית היישובים היהודיים בבקעה מתפרנסים מחקלאות. הגידולים העיקריים בבקעה הם - תמרים, כרמים, ירקות, תבלינים ופרחים אשר מיועדים בעיקר לייצוא. תיירות היא גם כן ענף פורח בבקעה הודות לקרבה למדבר, לאתרי נוף מיוחדים, אתרי תיירות נוצרית ומרחבים דלילי אוכלוסייה. 
  • היישוב הוותיק  ביותר בבקעה מחולה הוקם ב 1968 נמצא בצפון הבקעה סמוך לעמק המעיינות, ולעיר בית שאן; היישוב הצעיר ביותר קדם ערבה, הוקם בראשית 2017, נמצא בצפון ים המלח. היישוב העירוני הגדול באזור שהוקם כדי לתת שירותים לכלל תושבי האזור הוא מעלה אפריים.  
  • מנהל אזרחי – הבקעה נתונה לניהול "המנהל האזרחי" – זהו גוף צבאי, המנהל את הפעילות האזרחית מטעם המדינה באזור.   לא ברור האם אחראי גם על האוכ' הפלסטינית. 

 

 • מידע על התושבותים הפלסטיניות.ים -  

 

מידע כללי: לאחרונה נכתבו הרבה מאמרים ודוחות ע"י גופים שונים בנושא הסיפוח בכלל ונקודתית גם על בקעת הירדן. במאמרים הללו יש פירוט על ההשלכות השונות מזוויות של חקלאות, כלכלה, פיתוח, דמוקרטיה, מצב משפטי – רובם מתייחסים להשפעות הסיפוח על האוכלוסייה היהודית מיעוטם בכלל כוללים מידע על האוכלוסייה הפלסטינית ומתייחסים להשלכות הסיפוח עליה, בשעה שהיא מספרם גבוה יותר ממספר היהודים החיים באזור.

החלת הריבונות או סיפוח - ריכוז מקורות מקצוות הקשת הפוליטית: