מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, טקס תל-חי, 2017

TelHai Letter edited