מפגש עם יו”ר מפלגת העבודה, מר אבי גבאי, 28.8.17

חברות נשים עושות שלום נפגשו אתמול עם היו”ר החדש של מפלגת העבודה, מר אבי גבאי.
גבאי רוצה להחזיר לשיח הציבורי שלושה מרכיבים: תקווה, אמון ושינוי. לדעתו, התהליך המדיני כעת תקוע, ולכן בשני הצדדים קשה לדמיין שיכול להיות מצב טוב יותר. אם נתחיל להתקדם, בצעדים בוני אמון, אם נתקדם באופן מעשי, אזי נוכל לדמיין.
גבאי מעודד שילוב נשים בפוליטיקה, ובתהליך המדיני-בטחוני בפרט. הוא עוקב אחרי תנועת נשים עושות שלום, מכיר אותה היטב ורואה אותנו בשטח. הוא רואה בחיוב את הדגש שאנו שמות על מגוון נשים מדעות ואוכלוסיות שונות, ואת העובדה שאנו פועלות בהצלחה בפריפריה ובקהלים שלא היו שותפים קודם לקידום השלום.

meeting with gabai