ליאורה הדר בראיון לתוכנית אורלי וגיא על צעדת האמהות מיהודה ושומרון / 16.1.17

 הראיון עם ליאורה – החל מ:1:15.