התכנסות נשים בקריאה לשלום בירושלים 27.7.17 – כיסוי תקשורתי

התכנסות בירושלים 27.7.17