צוות שיח מקדם מזמין: התנסות ב״שיחות אמיצות״ – בזום

תאריך/זמן 07/06/2020 18:00 - 19:30

קטגוריותכלי דיאלוגי אשר פותח במיוחד  בעבור פעילים/ות ומנהיגים/ות לשינוי חברתי כחלק מארגז הכלים
לקידום חזון המבוסס על ערכים של שוויון והדדיות.

מנחה: חמוטל גורי
מפגש מבוא: יום ראשון 7.6.20 | 18:00
עד 15 משתתפות | המפגש יתקיים בזום
בהמשך יתקיימו 5-4 מפגשים להתעמקות

להרשמה לשיחות אמיצות:  https://osotshalom.ravpage.co.il/Courageous

לפרטים: חמוטל 052-5601859 | שלומית 050-5721269