צוות אתיקה ונהלים מפתח ‘קוד אתי’ להתנהלות משתפת, מכבדת ושקופה

הקריאה לשלום בצד מגילת העצמאות בכנסת

צוות אתיקה ונהלים הוקם בדצמבר 2016 כתוצאה מהתפתחות וצמיחה של התנועה והצורך להתוות קווים מנחים לתפקודה התקין והיעיל כתנועת שטח לא היררכית, לא פרסונלית, המבוססת על פעילות התנדבותית של חברותיה. הפעילויות המגוונות והרבות שהתנועה עוסקת בהן והגידול המתמיד של התנועה, כולל תקציבי הפעילויות השונות, עוררו את הצורך לתת מענה לשאלות, סוגיות  ובעיות אשר צצות ועולות

הצוות הוקם על מנת לעזור לתנועה בכלל ולרכזות ההגוי בפרט, כאשר מתעוררות שאלות אשר אין להן מענה ברור במודל קבלת החלטות מספטמבר 2017.

בין היתר הצוות מפתח  ‘קוד אתי’ וכללים מנחים להתנהלות משתפת, מכבדת ושקופה ההולמת את עקרונות התנועה, המבנה הארגוני שלה והערכים שלאורם היא פועלת. במסגרת זו הצוות עוסק בסוגיות הנוגעות הן לממשקים של התנועה עם גורמי חוץ (ספקים, תורמים, תקשורת, ארגונים שותפים בארץ ובחו”ל) והן בממשקים פנימיים (בחינה ועדכון של מודל קבלת החלטות, בניית איזונים ובלמים מחד וכבוד לסמכויות קבלת החלטות). בנוסף הצוות מבקש לפתח  כלים ומנגנונים שיבטיחו הטמעה מלאה ויישום של ה’קוד האתי’ והנהלים.

אנו מאמינות שאופן הפעולה והתפקוד של הצוות צריכים לשקף את הערכים שאימצנו כתנועה: שיתוף, מגוון ומתן הזדמנות שווה לכל חברות צוות המאה והתנועה כך שתוכלנה לקחת חלק משמעותי בעיצוב פני התנועה ובקידום פעילותה.

עם תחילת העבודה של הצוות בינואר 2017 נשלח שאלון אינטרנטי לכל חברות צוות המאה על מנת לאסוף מידע וידע החיוניים לעבודתנו. את השאלון מילאו רבות מחברות צוות המאה ולאורו גיבשנו את הנושאים להם החלטנו לשים לב ולתת מענה. צוות אתיקה ונהלים קשוב לרחשי הלב ולדעות ולנושאים השונים הזקוקים למענה.

במשך השנתיים, מאז שהצוות קיים, רכזות ההגוי נעזרו בו בשאלות אתיות ונוהליות רבות אשר צצו. לאור כל הנ”ל, אנו מסיימות בימים אלו לערוך את כללי ההתנהגות והנהלים (‘קוד אתי’) שאנו סבורות שעל התנועה לאמץ אם אנחנו רוצות לפעול לפני העקרונות אשר גובשו עם הקמת התנועה,  לפני למעלה מארבע וחצי שנים (שהם: פעולות התורמת לקידום מטרת התנועה, בעד, לא מפלגתיות, הובלה נשית, פרגמטיות, מגוון, תנועה שטוחה, ללא אלימות ובהתאם לחוק).

דוגמא לסוגיה אליה נדרשנו – כידוע חברות התנועה פועלות כולן בהתנדבות ללא קבלת תמורה כספית. לכן, כאשר הוזמנו מרצים\ות מהחוץ עלתה השאלה האם ניתן לשלם להן. לאחר דיון ממצה ושמיעת קולות שונים, הצוות הגיע למסקנה הבאה: אם המרצה חברה בצוות המאה או רכזת צוות כלשהו היא לא תקבל שכר. במקרים אחרים, ניתן לשלם בהתאם למגבלות התקציב.

דוגמא נוספת – גובש נוהל בחירת נציגות מטעם התנועה לאירועים וכנסים בארץ או בחו”ל. הצורך לגבש  נוהל ברור נובע מהשאיפה להפיק את המיטב מהופעות של חברות המייצגות את התנועה בארץ או בחו”ל. הנוהל שגובש שומר על עקרונות של שוויון הזדמנויות ותנועה שטוחה ולא פרסונלית. בעקבות המלצות צוות אתיקה ונהלים הוקם צוות שתפקידו לרכז את כל הפניות וההזמנות, להוציא קול קוראת להגשת מועמדות ולמנות וועדת אד הוק לבחירת הנציגות.

אנו גאות בתנועה שלנו, אשר בחרה  להתמודד עם סוגיות ושאלות נוקבות וחשובות בדרך של למידה ופיתוח ועל ההתחדשות המתמדת של התנועה וחברותיה.

חברות הצוות – ‏(מימין): לאה דרום, חוה אורטמן, חמוטל גורי, דורית קראוס-שחר, ענת סרגוסטי, ענת לנגר-גל והדסה נווה (רכזת).