צוות 1325 מרחב דן (2020)

 

נשים עושות שלום פועלות לכינון הסכם מדיני תוך שיתוף נשים בתהליך, ברוח החלטה 1325 של האו"ם. החלטה זו משנת 2000 קבעה כי יש לפעול למען השתתפות שוויונית של נשים במוקדי קבלת החלטות, שמירה על ביטחון של נשים ועוד. מדינת ישראל אימצה את 1325 בחקיקה, מתוך הבנה שכאשר נשים מעורבות בתהליכי קבלת החלטות, עולים הסיכויים להצלחתם בטווח הארוך.

הצוות במתכונתו הנוכחית קיים כשנה. תשע פעילות התנועה-חברות הצוות, הגיעו מתחומי עשייה מגוונים: יעוץ ארגוני, מערכות בריאות, יעוץ חינוכי, ניהול מערך שירות ציבורי, מחקר אקדמי וכדומה. חברות הצוות הן חנה פנחסי, לי-את אספיר ברקוביץ (מרכזות), שרה ליבמן, אורלי מוזס, חוה אלטמן, שרית בלום, חנה הוינו, רותי אונץ וטובה בנסקי.

לצוות שלושה תחומי עשייה מרכזיים.

  • הקרנת הסרט על נשות ליבריה ודיון בו בדגש על השפעת נשים על תהליכים מרכזיים בחברה. (נבדקים סרטי דוקו נוספים להקרנה ולדיון)
  • פיתוח ייחודי של סדנאות המבוססות על רכיבי 1325 ומותאמות לקהל, במטרה להפיץ את הידע והמשמעות של החלטת 1325 ויישומה בחיי המשתתפות
  • הצגת חומרי ידע שנאספו בנע"ש בהרצאות ובאירועים, בפני המשתתפות במפגשי 1325. ארבע חברות צוות משתתפות בימים אלה בהכשרת מנחות 1325, מרחיבות ידע בתחום, במעבר מהאישי לחברתי ומשם לפוליטי

פעילות הצוות בזמן "קורונה".

הפעילות נמשכת ואף מוגברת גם בזום גם במפגשים פא"פ, בהתאם למגבלות ה"קורונה". יש חשיבות למפגשי פנים אל פנים להעברה ועיבוד מסרים חשובים אלה. המפגשים מתקיימים עם מסכות, במרווחים, בשטח פתוח או בחדרים מרווחים, חלונות/דלתות פתוחים. המארגנת מזמינה מספר מצומצם של חברות/מכרות למפגש, עפ"י ההגבלות המקובלות. מרבית המשתתפות אינן חברות נע"ש והשלום אינו במרכז העניין שלהן. במפגש מתרחש תהליך מרתק של יצירת התעניינות בנושאים המועלים, דיונים והגדלת מעגלי הנחשפות להחלטה 1325. הקשר עם המשתתפות נשמר ומשמש לחיזוק המסר והשפעתו. כל חברות הצוות מעורבות בעשייה, מגיעות למפגשים במקומות שונים במרחב דן.

במפגש האחרון שלנו כמנחות עם 12 משתתפות (על הדשא) הבאנו הסבר נוסף, מעבר לפתיחה, למהות 1325. הפעם ההתייחסות הייתה ל"אישי". עד כמה מרכיבי אישיות  והתנסויות ברמה האישית משקפות מרכיבים של 1325. אחת הדוגמאות הייתה של חברת ועד הדיירים בבניין בו היא גרה שמסורה לנושא עזרה ודאגה הדדית. היא ציינה במיוחד את ההתייחסות לביטחון של נשים הגרות בגפן. השיח העלה דיון רציני בנושא של ביטחון אישי לנשים. בסיכום המפגש הצגנו את הפעילות של נע"ש בנושא זה. לדוגמה, התמיכה בפעילות של ארגוני נשים הפועלות למען ביטחון נשים.

נשמח להרחיב פעילות ולענות על שאלות:
חנה פנחסי     054-5570806
לי-את אספיר  054-5200966