עצומה:קוראות לראש הממשלה לקיים שיחות מדיניות

תמונת קריאת העצומה

עצומה בקריאה לראש הממשלה ליזום הסדר מדיני

אדוני ראש הממשלה, בנאומך בבר-אילן אמרת: “אני פונה מכאן למנהיגי מדינות ערב ואומר: בואו ניפגש. בואו נדבר שלום. בואו נעשה שלום. אני מוכן להיפגש עמכם בכל עת. אני מוכן לבוא לדמשק, לריאד, לביירות – לכל מקום”. עשה זאת, אדוני ראש הממשלה! אנחנו – אלפי נשים ואימהות – נלך לצדך ונתמוך במהלך זה.
חיתמו על העצומה הקוראת לנתניהו ליזום – דווקא עכשיו – מהלך מדיני כולל, ושתפו הלאה
.