צוק איתן חוזר שנית? נתניהו, יש דרך אחרת!

תגובתה הרשמית של תנועת נשים עושות שלום להתנהלותו והתבטאויותיו של נתניהו, נוכח הסלמת המצב:

אלימות מובילה לעוד אלימות. יש דרך אחרת.

אלימות מובילה לעוד אלימות. יש דרך אחרת.

אדוני ראש-הממשלה, צוק איתן חוזר שנית?

אלימות מובילה לעוד אלימות. יש דרך אחרת!

בעקבות התגובה הישראלית על רצח שלושת הנערים ז"ל, החלה מלחמה שהביאה לעשרות הרוגים בישראל; והנה שוב חזרה האלימות ושוב נרצחו אנשים – האם שוב נמצא עצמנו במלחמה?

רק הסכם כולל עם הפלסטינים יביא לרגיעה!

במקום להרחיב את הסכסוך פנימה לתוך ישראל, במקום ללבות את האש בין אזרחי ישראל היהודים והערבים – החל בפעולה מיידית ורצינית להגעה להסכם, והרגע את הרוחות!

התהליך יהיה קשה, אבל כל מאמץ ראוי כדי להפסיק את שפיכות הדמים. האחריות לקבלת החלטות מוטלת עליך, כראש הממשלה של כל הישראלים – יהודים וערבים גם יחד!

תנועת 'נשים עושות שלום' קוראת לך לגלות יוזמה ואומץ לב, ולכנס מיד ועידה אינטנסיבית בהשתתפות הדרגים הבכירים ביותר בשני הצדדים, כולל שני המנהיגים עצמם, שתסתיים רק כאשר יושג הסכם.