מה היה המאבק החברתי הכי חשוב ב- 2016? – שאלון Ynet – היכנסו והצביעו!

 

Qasr event by Shay brown

צעדת התקווה נבחרה על-ידי Ynet כאחד המאבקים החשובים של השנה

היכנסו והצביעו