לילא סולימא בראיון לשרון זליקובסקי, קול רמת השרון, 11.3.18

על תנועת נשים עושות שלום, שיתוף נשים במוקד קבלת החלטות.

קפה עם שרון – בהגשת שרון זליקובסקי, אורחת באולפן: לילא סולימא

Leyla Brinner Sulema