יעל אדמי בראיון ליעל דן, עושים צהרים, גלי צה"ל, 26.12.16

הקשיבו החל מדקה 47:00