יום השבעת הממשלה

לא מוותרות! בנחישות, בסבלנות ובאמונה גדולה, גם אנחנו  היינו שם ביום ההשבעה ונהיה במהלך כהונתה של הממשלה.

השבעה4השבעה2

הממשלה יוצאת לדרך ואנחנו נהיה שם עם המסר הברור שלנו – דורשות הסכם מדיני.

החתירה להסכם חייבת לחזור לשולחן הדיונים ולהוות את המטרה המרכזית של הממשלה החדשה.

נתניהו