מאירות את התקווה – אירועי חנוכה – תמונות וסרטים

תודה לצלמות גל מוסנזון, מירב זינדר, מלכה בלושטיין, אורנה רז, יואל אדמי ועורכת הסרט שושה וילן

מאירות נרות במשגב  מפגש בין דתי בתקועהדלקת נרות במשגבפואטרי סלאם בבסקולה quilt-in-misgav by gal-mosenson קולאז' הדלקת נרות ביפו מפגש חנוכה בתקוע hanuka mifgash bein dati     הדלקת נרות בנגבה