אירוע שנתי לזכרו של ד״ר רון פונדק ז״לֹ – ערב עיון ״מוכנות ובשלות בתהליכי פתרון סכסוכים ״

פורום ארגוני השלום ומרכז תמי שטינמץ למחקר שלום מתכבדים להזמינכם לאירוע שנתי לזכרו של ד״ר רון פונדק ז״לֹ – ערב עיון ״מוכנות ובשלות בתהליכי פתרון סכסוכים ״.

האירוע יתקיים ביום רביעי ה13 במאי 2015, כד’ באוויר, תשעייה אולם, ״כס המשפט״, בניין טרובוביץ למשפטים, קמפוס אוניברסיטת תל אביב.

סדר יום לכנס:

17:15 – 18:00
דברי פתיחה

פרופ’ מוטי תמרקין ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ’ דן יעקבסון, פורום ארגוני השלום

דברים לזכרו ופועלו של ד״ר רון פונדק ז״ל

מר יספר ואהר, שגריר דנמרק בישראל
ד״ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ

18:00 – 18:30
הרצאת פתיחה: תאוריית המוכנות והסכמי שלום ב״סכסוכים עיקשים״

ד״ר אמירה שיף, אוניברסיטת בר-אילן

18:30 – 20:00
מקרי סכסוך לאור מוכנות ובשלות בקרב עמים ומנהיגים

יו״ר ומגיבה: פרופ’ גליה גולן, המרכז הבין-תחומי הרצליה

פרופ’ מוטי תמרקין, אוניברסיטת תל-אביב

פתרון הסכסוך בדרום אפריקה: מנדלה ו-דה קלרק או בשלות הסכסוך?

ד״ר נמרוד רוזלר: האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר-אילן

מוכנות של מי? מנהיגים, חברה ופעולת הגומלין ביניהם בתהליך השלום בצפון אירלנד

ד״ר יאיר הירשפלד, המכללה האקדמית נתניה

יישום ״מבחן שש הנקודות״ באוסלו ובהמשך התהליך

לפרטים נוספים: bianca.peace.forum@gmail.com