שלום  –  זה רעיון? זו מציאות?  יש אפשרות! כל קול משפיע!

women write peace banner hebrew

נשים כותבות שלום‘, הנו פרויקט במסגרת התנועה של ‘נשים עושות שלום‘.

אנחנו מבקשות להביא  קולות רבים ככל האפשר שקוראים להסכמים ולשלום,

כי נמאס לשיר בסולו, בואו נהיה מקהלה גדולה ומהדהדת !!  בואו נשפיע!!

הביעו את אשר על ליבכן בשיר, בסיפור, בתמונה, בציור ובכל דרך שתראה לכן.

כתבו לנו בלינק הבא:

נשים כותבות שלום

 

שלכם

דקלה גבע – יוזמת הפרוייקט

וצוות השותפות

Women.Write.Peace@gmail.com