TimeOut 20.11.14 – יואב זהבי

התחנה הבאה

תנועת נשים עושות שלום, תושק רשמית השבוע בנסיעה משותפת ברכבת מנהריה ועד שדרות.

משחר האנושות ניהול מלחמות ויישוב סכסוכים היה נתון בידי המין הגברי. הדבר נכון גם לגבי ישראל שבה עסרו שש מתוך שבע מלחמות תחת הנהגה גברית.

כעת שלושה חודשים מסיום מבצע צוק איתן ועל סף פתיחתה של אינתיפאדה שלישית, החליטו נשים יהודיות וערביות לפעול יחד לשינוי המצב.

אירוע ההשקה הרשמי של התנועה, יערך בשלישי הקרוב 25.11.14 במסגרת כנס שדרות לחברה וידידות , תחת השם, "רכבת השלום".

 

time out

timeout