טל פז-כהן ברדיו קול המדינה הבאה, קרית טבעון, 8.4.17

טל פז-כהן ברדיו קול המדינה הבאה, ששידר ממרכז קרית טבעון במסגרת פסטיבל שיך-אבריך,

על נשים עושות שלום והרכבת לבית שאן

 

טל פז-כהן ברדיו קול המדינה הבאה, קרית טבעון, 8.4.17