תגית: ארגון האסיפה הכללית הפרלמנטרית של המזרח התיכון