ערב תפילה, לימוד וארוחה משותפת למוסלמים, נוצרים ויהודים, ב-17.12.16 ברמלה

מפגש בין-דתי רמלה ;17.12