בסוף הוא יופיע / אורה אילת

Pigeon

כשלבסוף הוא יגיע עייף ומזיע

מאיפור של פיח, או תלם צחיח,

כשלבסוף הוא יופיע, בכחול הרקיע

ברון קולו, או בזמר מרגיע…

עשן, הריסות ודמעות הוא יניח,

וינחת פשוט כאן כמו שהבטיח.

בגופו יגונן על כל עץ וכל שיח,

על כל קיר וכל בית, חלון ואריח,

על כל בן ואימו, על כל בת  ואביה…

והוא לא רק יבטיח

באמת הוא יוכיח

שהוא כאן.

לתמיד, מהיום –

השלום !

בזרועות פתוחות אז אחוש אל מולו

בשולי  אדרתו להחזיק

אולי עוד אוכל , אולי עוד אספיק

בחיבוק אמיץ לקבלו.

אולי בקרוב, אולי  בימיי….

אם נסלול לו נתיב,  למה לא?

או שמא אקיץ כמו אתמול, גם היום

למשש, לאמץ ולחבק רק חלום…