תנועות השלום בישראל – מאין ולאן?

תאריך/זמן 04/04/2017 15:30 - 19:30

מקום ביה"ס למשפטים, בנין טורבוביץ

קטגוריות


 אירוע שנתי לזכרו של ד"ר רון פונדק ז"ל

בהשתתפות יהלומה זכות, מייסדת חוסן אופקים, צוות היגוי נשים עושות שלום

4.4.17 peace movements