צוות קשרי פנים ושיתופי פעולה / לי-את אספיר ברקוביץ

הצוות לא גדול ומונה רק עשר חברות, אך  יש  לו עבודה רבה ההולכת ומתרבה.

המטרות המרכזיות של צוות קשרי פנים הן ליזום קשרים ושיתופי פעולה עם ארגונים, תנועות ויחידים ומובילי דעה אחרים, כדי לחזק את התנועה, להגדיל את מספר החברות בתנועה, להעביר את מסרי התנועה לקהלים גדולים ולחשוף בכך את חברות התנועה לידע נוסף, וחוויות שונות  הנוצרים תוך שיתוף פעולה חדש.

אנחנו יוצרות את הקשרים החדשים בכמה אופנים – על ידי יוזמה של צוות קשרי פנים, דרך פניות של חברות התנועה המציעות קשרים כאלו, או  דרך פנייה מצד ארגון, תנועה ויחידים אל תנועת נשים עושות שלום.

בשלב ראשון, חברות הצוות בודקות את מידת התאמתו של הקשר, או אפשרות של שיתוף פעולה עם תנועת נשים עושות שלום כדי להקפיד על ההתמקדות במטרות התנועה ולמנוע התפזרות בפעילות שאיננה תורמת לתנועה, או בהתחברות שיכולה  בעיה בהעברת מסרי התנועה. בדיקה זו נעשית על פי קריטריונים ושאלות מפתח תוך העזרות במקורות ידע מגוונים.

אחת השאלות המרכזיות שאנחנו מעמידות לכל הצעה היא השאלה: 'האם הארגון, התנועה או היחיד הם בעלי מטרות המתנגשות במטרת התנועה או האם מטרותיהם קרובות למטרות התנועה?' לדוגמא, האם מטרת המבקשים לשתף פעולה היא השאיפה לפתרון מדיני מסוים, בעוד עיקרון תנועת נשים עושות שלום הוא לא להציב פתרון מסוים כמטרת התנועה.  במקרה כזה שיתוף פעולה בלתי אפשרי.

שאלה נוספת שאנחנו מציבות היא 'האם התנהלות הארגון/היחיד המעוניין בקשר עם נשים עושות שלום תואמת בסגנונה את זו של התנועה או שונה ממנה?'.  לדוגמא, התנהלות של מחאה לעומת התנהלות של רצון להידברות כמקובל בתנועה. אנו בודקות גם מהו סוג השיח המקובל בארגון/יחיד הנדון, האם השיח כולל מושגים כמו "כיבוש" או כינויי ביקורת לאישי ממשל מסוימים? אין ציפייה שארגון/תנועה אחרים יהיו זהים בכל המאפיינים לתנועת נשים עושות שלום, אך הבדיקה מבררת עד כמה הדמיון או השוני תורמים לאפשרות של שיתוף פעולה או מונעים אותה.

מאוד חשוב להבהיר כאן, לכל חברות התנועה, שכל קשר חדש חייב לעבור דרך צוות קשרי פנים כדי שנוכל לבדוק את התאמתו וכדי לא ליצור קשר שיתברר מאוחר יותר כמזיק לתנועה, ובכך לאפשר גם לחברות נוספות בתנועה להיעזר בקשרים שכבר נוצרו.

דוגמאות ליישום מטרות הצוות:

נוצר קשר מחודש עם 'נעמת', ארגון נשים מרכזי, שהתבטא גם באירוע משותף. הקשר נוצר על ידי צוות רכזות המרחב, כשהרעיון מאחוריו היה קשר עם תנועת נשים העשוי להגדיל את מספר חברות התנועה. בערב מקסים זה מנכל"ית "פידל", ארגון האתיופים בישראל, נתנה הרצאה מרתקת והוסיפה ידע לכל המשתתפות מבין חברות נשים עושות שלום וחברות 'נעמת'. כתוצאה מאירוע זה נוצר גם קשר עם "פידל" וקשרים אלו מתוחזקים כל הזמן. במקביל, באותו ערב  נרשמו חברות רבות, מתוך נשות "נעמת", לתנועה.

קשר אחר שנוצר לאחרונה, הוא עם קואליציית  ארגונים, המובלת על ידי "דרכנו", שמטרתו "אמנת השיח הישראלי". הפנייה הייתה מ"דרכנו" ישירות אל צוות קשרי פנים. בדקנו את  אפשרות שיתוף הפעולה בנושא המסוים הזה, ויחד איתם אנחנו מנסות ליצור שיח נקי מאלימות, התלהמות ולתת אפשרות לארגונים מכל קצות הקשת החברתית בישראל לבנות במשותף "שיח נקי". בכנס שאורגן על ידי "דרכנו" השתתפו אנשים רבים מחמישה עשר ארגונים שונים למטרה המשותפת הזו. זהו תהליך מתמשך בו השיח יבנה תוך מפגשים משותפים, שלהם כבר נקבעו תאריכים, בשילוב עם צוות  שיח מקדם/מקרב של נשים עושות שלום  וגופים נוספים.

מספר הארגונים והיחידים הפונים לתנועת נשים עושות שלום, כדי לשתף פעולה אתנו, הולך וגדל ומוכיח את החשיבות שיש לתנועה במרחב הציבורי. כמו כן, ככל שהעבודה הולכת ומצטברת הצוות צריך להרחיב את שורותיו ואנחנו פונות בהזדמנות זו לחברות התנועה להצטרף לעבודה המעניינת והפעילות המרתקת של צוות קשרי פנים.

רכזות: לי-את אספיר ברקוביץ , עליסה עשת.

חברות הצוות: אילנה דבורצ'ין, רותי לכטר, יסמין רובין-קופר, רות קירשנבוים, אנגלה יאנטיאן, ענת ורדימון, טובה בנסקי ומאירה ארגמן.