פרוייקטים

תמיכת ראש מועצת משגב בצעדת התקווה

נשים עושות שלום / מלכה מאור, א-לה גוש, 22.9.16

כתבה על נשים עושות שלום, הפעילות באיזור משגב וכרמיאל, פרויקט שטיח השלום וצעדת התקווה, במקומון של גוש שגב. http://www.bmisgav.co.il/alagush/546/mobile/index.html#p=46