מאירות את התקווה, תקוע 30.12.16

הזמנה להדלקת נרות בתקוע

בתכנית: פעילות piece for peace- יצירה משותפת של פיסות לשלום, לימוד משותף בנושא חנה – גיבורה הקשורה לחנוכה, הדלקת נרות, שירה ושמחה
הרשמה לאירוע אצל דפנה פנר 050-7962372. אנא הביאו דבר מזון סגור וכשר.

לרישום להסעה מתל אביב: https://goo.gl/6dS0cH