29 אוקטובר 2018: פגישה עם ח״כ מרב מיכאלי: ״הצלחתן להנכיח בחזרה את המושג שלום״

שלושים נשים ירושלמיות ומהמרכז הגיעו לכנסת היום. נפגשנו תחילה לדון על עקרונות הצעת החוק לחלופות מדיניות תחילה, לקראת יום ההחתמה ב30/10. עקרונות החוק הם חוצי מפלגות. אינטרס של כל אזרחיות ואזרחי ישראל. חברות התנועה שלא היו מעורבות בעיצוב החוק נכנסו לפרטים ודקויות החוק וכיצד להסביר אותו הלאה.

חברת הכנסת מרב מיכאלי הגיעה באיחור קל, אך הפגישה הייתה טובה ומעודדת. מיכאלי אמרה שתמכה בנו מן ההתחלה אך הייתה מאוד סקפטית ביחס למידת ההשפעה שנוכל להגיע אליה. היום היא אומרת כי ״קשה להפריז בחשיבות הפעילות שלנו״. וכי הצלחנו להנכיח בחזרה את המושג שלום.

 "בקש שלום ורדפהו" (תהילים לד טו)

זו חובתנו כנשים, כאימהות וכאזרחיות

הצטרפו אלינו!

"פסילתן על הסף של חלופות בתחום המדיני בלי שאלה הוצגו לקבינט, מנעה מחברי הקבינט לשקול חלופות אלו ולדון בסיכוייהן וסיכוניהן" 

מתוך דו"ח מבקר המדינה על צוק איתן.