פועלות ליישום החלטה 1325 – עדכונים לשנת 2021-2022

 

בנובמבר 21, ייצגה חיה עבו, את נשים עושות שלום בוועדת הכנסת לקידום מעמד האישה

בדצמבר 21, הצוות הבין משרדי לאימוץ תכנית פעולה ליישום החלטה 1325 של מועצת האו״ם התחיל את עבודתו והתארח אצל  השגרירה המיוחדת ליישום ההחלטה.

 

 

באותו חודש, שלחנו לוועדה את תגובתנו לתוכנית הפעולה.

עמדת נשים עושות שלום בנושא גיבוש תוכנית פעולה דצמ 21.docx (1) (1)

 

ב-17.1. ייצגה נעמי רגב  את נשים עושות שלום בועדה לקידום מעמד האישה.

 

ב-18.1. כינס הצוות הבין משרדי לגיבוש תכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי – יישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו״ם של הרשות לקידום מעמד האישה של הממשלה מפגש בזום שבו ביקש לשמוע מהארגונים השונים שהגישו תוכניות פעולה את עמדתם לגבי התוכן של תכנית הפעולה 1325.

במסגרת זו, ביקשה הוועדה להזמין את הארגונים לדבר במושבים שונים (במקביל), שעוסקים ב 3 נושאים:

מושב 1: שוויון מגדרי וייצוג נשים במקומות העבודה ובתחומי הכלכלה בדרגי הניהול וקבלת ההחלטות.

מושב 2: שוויון מגדרי וייצוג נשים בוועדות בין משרדיות ובצוותים לעיצוב מדיניות לאומית ובפרט בסוגיות בטחון ושלום (כולל מניעת סכסוכים) ובצמתי הכרעה (קבלת החלטות) בתהליכים מדיניים.

מושב 3: הטמעת חשיבה מגדרית 

רכזות צוות 1325 פסקל חן וטובה בנסקי השתתפו בשניים מהמושבים: פסקל במושב השני בנושא ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות ומניעת סכסוכים וטובה במושב הראשון בנושא הטמעת חשיבה מגדרית כדרך להשגת שוויון בתחומי חיים שונים.