שישי שלום: נשים עושות שלום מארחות את פרופ’ דניאל בר-טל, 19.2.16, בשעה 10:00, בבית משפחת פריבמן, ברח’ כחלית 34, יבנה

שישלום ברטלפרופ’ דניאל בר-טל הינו פרופסור אמריטוס בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב. תחומי המחקר שלו נוגעים בפסיכולוגיה חברתית-פוליטית, והוא מתמחה בחקר אספקטים פסיכולוגיים של סכסוכים אתניים בלתי פתירים ובתהליכי שלום, וגם בהתפתחות הבנה פוליטית בקרב ילדים ובחינוך לשלום.
בשנת 2006 זכה בפרס על עבודת מחקר מצטיינת בתחום סכסוכים ועשיית שלום מטעם החברה של לימודי שלום וצדק. ב-2014 קבל את פרס מורטון דויטש של החברה לחקר שלום, סכסוך ואלימות על תרומתו הנכבדה לבניית תאוריה ופרקטיקה בתחום של פתרון סכסוכים.

ההרצאה תהיה בנושא נרטיבים בסכסוך בלתי נשלט:
חברות המעורבות בסיכסוכים קשים, מתמשכים ואלימים יוצרות נרטיב מרכזי תומך-סכסוך, שמספק צידוק והסבר לסכסוך כולו, כמו גם נרטיבי משנה על אירועים ספציפיים ועל דמויות מרכזיות המעורבות בַסכסוך. נרטיבים אלו ממלאים תפקידים חשובים בסיפוק הצרכים הסוציו-פסיכולוגיים הבסיסיים של הפרטים והקולקטיבים המעורבים, כמו גם בשמירה על האינטרסים הבינלאומיים שלהם.