שולחן עגול בנושא “1325- מדברות ביטחון ושלום”, הכנסת, 6.12.16

 

הזמנה לישיבה בכנסת בנושא החלטה 1325

להרשמה ניתן לפנות לכתובת המייל mail@itach.org.i