רכבת השלום – השקת תנועת "נשים עושות שלום" בשדרות, נוב' 2014 – סרטון

סרטה של שושה וילן