ריחאב עבד אלחלים בראיון על חיים גורי, חינוך ונשים עושות שלום / ערן זינגר, מרחבאית, כאן, 1.2.18

http://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=22036

haim guri