קבלת שבת – צום איתן יום שישי ה 17 ליולי 2015

ביום העשירי לצום, נשים עושות שלום מקבלות את השבת באוהל צום איתן.

יום שישי, 17 ביולי, 2015, בשעה 16:30.

קבלת שבת

הצטרפו אלינו!