קבלת שבת במשכנות דניאל, 12.8.16 – צועדים לשלום ביפו, 18.10.16

הזמנה לקבלת שבת במשכנות דניאל ביפו