צועדות אל התקווה / מירב שני ישראלי, על הצפון, ע’ 50, 29.9.16

על נשות הצפון וצעדת התקווה

http://magazine.rotemltd.co.il/al%20hazafon%20200/FLASH/index.html