צום איתן מארח – לימוד ושיח על האתגר בעשיית שינוי בתנאי סיכסוך, 13.8.15, 18:00

תמר ורוני, הצוות המלווה שלנו מהמעבדה של פרופ’ עירן הלפרין מהמרכז הבינתחומי הרצליה,  בשיח מרתק על החסמים פסיכולוגים איך הם משפיעים ומשרתים אותנו כשאנחנו בסכסוך ובעיקר על איך הם חוסמים אותנו מלזהות וליצר ולהגיע לפתרונות אפשריים.