צום איתן, מאהל מחאה ”נשים עושות שלום”, “גומרים הולכים” עם דני סידס ואודי סגל, רדיון תל-אביב, 17 ביולי, 2015

ראיון עם לילי וייסברגר, יוזמת פרוייקט “צום איתן” בתורנית “גומרים הולכים” עם דני סידס ואודי סגל, רדיון ]