פרויקט משותף לתנועה עם איתך-מעכי ומדרשת אדם

רקע לפרויקט:

בשנת 2000 התקבלה במועצת הביטחון של האו”ם החלטה 1325, אשר הדגישה את החשיבות של השתתפות נשים במוקדי קבלת החלטות לקידום פתרון סכסוכים בעימותים אלימים וקבעה כי נשים הן מפתח לקידום תהליכי שלום בר קיימא. הרקע להחלטה היא כפי שכבר כולנו יודעות – התפיסה המבוססת על מחקרים ודוגמאות מהעולם המלמדים כי מעורבות של נשים במו”מ לפתרון סכסוכים במוקדי עימות, בשיח על פתרון הסכסוך ובהנעת דינמיקה של שאיפה לפתרון – כל אלו מגדילים את הסיכויים להוביל להסדרים יציבים. לאור הסכסוך הישראלי – פלסטיני המתמשך והמעורבות הנמוכה של נשים במוקדי קבלת החלטות, החלטת 1325 כה רלוונטית למציאות הישראלית.

נשים עושות שלום משתפות בפרויקט הזה פעולה עם איתך-מעכי ועם מדרשת אדם (קצת על שני הארגונים האלו בהמשך). הרעיון הוא לערב כמה שיותר נשים, ממגוון רחב של קהילות שאינן פעילות באופן טבעי בשיח על שלום ובטחון – בדיון, בלמידה ובאקטיביזם סביב נושאים אלו.

הפרויקט הינו המשך ישיר לכתיבת תכנית הפעולה הכוללת של החלטת 1325 בארץ. האיחוד האירופאי היה שותף במימון תהליך כתיבת תוכנית הפעולה של החלטת 1325 בישראל, שהובילו “איתך מעכי” יחד עם ארגונים נוספים.

בפרויקט  שלנו  (שעדיין לא נקבע שמו) שלושת הארגונים קיבלו תקציב כולל של כ- 500,000 יורו לתקופה של שנתיים וחצי על מנת להוציא לפועל – גיוס של 500 נשים ממגוון קהילות שונות ובעלות עמדות פוליטיות ואידיולוגיות שונות  ולאפשר להן לעבור הכשרה של יומיים (סה”כ 10 הכשרות ובכל הכשרה ישתתפו 50 נשים) בנושאים רלוונטיים (יסודות ביישוב סכסוכים, כלי הנחייה לפעילות לשינוי חברתי ועוד). לאחר ההכשרה, כל אישה (לבד או בקבוצה) תבחר 3 פעולות אקטיביות בנושאים של שלום ובטחון – במטרה להוביל לשינוי של השיח הציבורי.

כל ארגון אחראי על תחום אחר של הפרויקט – “איתך” (מעכי) על ריכוז הפרוייקט והקשר מול האיחוד; מדרשת אדם על ארגון, תפעול והנחיית ההכשרות; נשים עושות שלום על גיוס הנשים ועל הפעילויות האקטיביות בשטח לאחר ההכשרות. הארגונים עובדים בימים אלו על שיתוף הפעולה ביניהם ותיאום הציפיות.

הפרויקט הוא חלק  טבעי וברור מהאג’נדה של נשים עושות שלום, בקידום שיח על שלום, בהגברת אקטיביזם נשי, בשיח עם נשים ממגוון קהילות על שלום ובטחון ובקידום החלטה 1325.  הוא עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה ותוכניות העבודה שלנו.

הזמנה להשתתפות בפרויקט (עברית אחרי הערבית)

פרויקט האקטיביסטיות ערבית

פרויקט האקטיביסטיות