פנינה דובו בראיון ברדיו “קול הנגב” על מפגש נשים עושות שלום בלקיה / 5.4.16

הקרנה לקיה