פואטרי סלאם – נשים, שלום ומה שביניהן / פאב הבסקולה, 28.12.16

הזמנה לפואטרי סלאם