על עליזה ארז ופרוייקט קוילט השלום בידיעון האגודה הישראלית למעשי טלאים, יוני 2016

בגיליון 46, יוני 2016,  של “מעשי בדים” / ידיעון האגודה הישראלית למעשה טלאים, הציגה חברתנו ,עליזה ארז, את פרויקט פריסות שלום / קוילט השלום ועודדה את חברות האגודה להצטרף אליו.

פרויקט קוילט השלום פרויקט קוילט השלום