עושים שלום בנהריים, 6.10.16

מתכבדות להזמינכם לאירוע “עושים שלום בנהריים”, ביום חמישי, 6.10.16 ב”אי השלום”שבנהריים.

בתכנית:

פעילות יצירת ריבועי שטיח השלום, שיהיה ב”צעדת התקווה” בירושלים

דברי ברכה

מופע מוזיקלי

לפרטים והרשמה

הזמנה לאירוע באי השלום