סנוניות / ליאורה נוילנדר

כמו סנוניות המכדררות בוץ לכדורים קטנים ובונות בסבלנות אין קץ את הקן המפואר שלהן,

גם נשים עושות שלום יודעות להפוך בוץ של ייאוש ובוז וגזענות לכדורים מושלמים של בנייה,

תקווה והכלה. במסע התקווה הכרנו עוד סנוניות חרוצות הבונות קנים במקומן, קנים של יוזמות

מקומיות ורב- תרבותיות וכל אחת שמציעה גם מבצעת.

נכון שקבלנו מסך שחור בבית ראש הממשלה, אולם הרחוב היה צר מלהכיל את הנשים

העוצמתיות שהחזירו את התקווה לחיינו. לעתים כדור קטן נופל ולעתים החומר המלכד לא

חזק מספיק, אז בונות שוב, הרי לא עוצרות עד הסכם מדיני מכבד.

וכשכבר יש אוהל האימהות ויש נוכחות מתמדת בכנסת, הקן החמים כבר הבשיל לדגירה, תוך

הריון תקני של תשעה חודשים נוצר חוק חלופות מדיניות תחילה. כמעט כל חבר כנסת מכיר

ותומך ובא להתפעל מהגוזלים הרכים, לבסוף כאשר גם בכנסת פותחים את הדלתות הכבדות

לסנוניות החרוצות, אפשר לגדל את הגוזלים בשקט ובביטחון ולהתחיל לדבר.

ליונים ולבולבולים לעיתים יש עורבים שמחרבים הכול, הסנוניות (כמו גם הצופיות) יותר

סבלניות וחרוצות, בזכות תכונות אלו וקולן שנשמע היטב אפילו השכנים מנסים ללמוד מהן. כך

גם עם נשים שעושות ועושות ועושות, בסוף גם מדינות נותנות תקווה לדורות הבאים.

,Make peace, illustrated by Ana Camusso Wapner

השנה 2029: לפני מספר שנים נחתם הסכם מדיני מכבד

היכולת להתבונן קדימה היא חלק מהדרך לעיצוב העתיד. לפניכן סיפורים שכתבו נשים ש"נזכרות" בשנת 2029 איך הגענו להסכם המדיני, מה עשינו ואיך עזרנו להביא את הסכם השלום המיוחל.