סלט ישראלי – מאירים את העתיד בנרות של תקווה, 27.12.16

סלט ישראלי בנגבה