סיכום סדנא למאבקים לא אלימים / יוני 2016, ז’נבה, שוויץ. / רוני פלזן ויעל טריידל

בשבוע האחרון של מאי השתתפנו, יעל טריידל ורוני פלזן, בהכשרה של 4 ימים באקטיביזם לא
אלים בז’נבה, שוויץ. יעל נבחרה לייצג את התנועה ע”י ועדת אד הוק, ורוני הוזמנה ע”י מארגנות
הסדנא להשתתף בעקבות פעילויות שונות שלה, שלא במסגרת התנועה.
הסדנא הייתה פרי יוזמה פרטית ומשותפת לישראליות ופלסטיניות המעוניינים בשינוי המציאות,
ובשיפור העתיד של כולנו. ומטרתה הייתה להכשיר פעילות ים למאבק לא אלים, להכיר דוגמאות –
למאבקים לא אלימים, ללמוד מה עבד ומה לא עבד בהם, ולתת למשתתפות ים כלים לניהול מוצלח –
של מאבק. בסדנא השתתפו 10 פלסטינים ו- 10 ישראלים, מתוכם 15 גברים ו- 5 נשים )בלבד!!(.
הסדנה הייתה מאוד אינטנסיבית ומאתגרת, ובו בזמן משמעותית ומפיחת תקווה. בנוסף ללימוד
ולהדרכה גם נוצרו קשרים שמרחיבים את הלב ואת פוטנציאל שיתופי הפעולה.
במייל זה נתאר בקצרה כלים שקיבלנו ותובנות שהיו לנו. מעבר לזה ניפגש עם הצוותים הרלוונטים
השונים לשיתוף, לימוד ויישום החומר שנלמד )הצוותים שאנחנו חשבנו עליהם הם אסטרטגיה,
הדרכה, ושיתופי פעולה(, בשאיפה להעבירו בין חברות התנועה השונות.
בסדנא למדנו שסיכויי הצלחה של מאבק לא אלים גבוהים פי שניים מסיכויי ההצלחה של מאבק
אלים ) 41% לעומת 24% (, ותלויה בשלושה גורמים: אחדות, תכנון ומשמעת לא אלימה. בנוסף
הוכח ששינוי שנעשה על ידי מאבק לא אלים מחזיק יותר זמן ומייצר חברה דמוקרטית יותר.
ב 10 נקודות קצרות הכלים שלמדנו ותרגלנו: –
1 . בניית חזון משותף – Vision of Tomorrow את החזון צריך לבנות אחרי ראיונות עם מגוון –
קהלים, תוך הקשבה עמוקה לצרכים ולחזון שלהם. חזון רחב ומוסכם שכולל את הצרכים של קבוצות
שונות מייצר מחוייבות ושייכות לדרך המשותפת. החזון הוא התשובה לשאלה איך העולם יראה –
כדי שאנחנו נפרוש? או אם הייתי מלכה ליום אחד מה הייתי עושה?
2 . מיפוי השחקניות במגרש שיתופי פעולה, בעלות הברית ומתנגדות. לעבוד על תזוזה של –
הפלחים הקרובים יותר אלינו, להעביר את התומכות הפאסיביות לאקטיביות, והמתנגדות האקטיביות
לפאסיביות.
3 . שילוב של הומור בפעילויות, הומור מפיג מתח ופחדים.
4 . על כל אחת בתנועה לדעת בדיוק מה תפקידה. דבר זה חשוב לכולן, ובמיוחד למגויסות חדשות,
ועוזר לשמור את התנועה בפוקוס ואת הפעילות בפעילוּת.
5 . כוח פוליטי ועל המקורות השונים שלו, שאחד מהם הוא סמכות ואמינות, והדרך שלנו לזכות
באימון הציבור והנשים הוא בקביעת יעדים ועמידה בהם. עשיית פעולות מוצלחות, ופחות דיבורים.
6 . 3 סוגים של משאבים: אנושיים, חומריים וזמן. כתנועה אזרחית לא אלימה המשאב בו אנחנו
יכולות לזכות בו ביתרון הוא המשאב האנושי, נשים יביאו איתן ידע, מיומנויות וכישורים, וגם
משאבים חומריים וכך נגדיל את כוחנו והשפעתנו הציבורית. –
7 . זיהוי של מטרה מדויקת, מיהו או מהו ה’אוייב שלנו’ ומהם עמודי התווך )המוסדות והארגונים(
התומכים בו ומאפשרים את קיומו. אנחנו צריכות לזהות מהו האויב ומה תומך בקיומו. אחרי שזוהו
עמודי התווך ניתן לערוך ניתוח ולבדוק אלה מהם ניתנים לשינוי ואלה מקובעים, ולהשקיע אנרגיה
בלדחוף ולמשוך אנשים שלא במרכז הכוח, בהתייחס למרכיבים זהותיים שונים שלהם.
לדוגמא: נשות ליבריה במאבקן לשלום, זיהו את המוסדות הדתיים הכנסייה והמסגדים כעמודי תווך
של המנהיגים, ודרך רתימה של המאמינות והמאמינים, הצליחו לגייס את תמיכת הבכירים בחזון
שלהן ולהפעיל לחץ על המנהיגים לשבת לשולחן המו”מ לפתור את הקונפליקט בינהם בהידברות –
ולא באלימות.
8 . תכנון תכנון תכנון. המפתח לניצחון הוא תכנון טוב, תכנון אחורנית, מהיעד ועד היום, פורמט
תכנון הכולל תכנון תוכנית חלופית, תכנון תגובות אפשריות של היריב ושלנו, המאפשר מוכנות
וגמישות לעשיית התאמות ושינויים בתוכנית המקורית. היכולת להשקיע משאבים בתכנון היא
מיומנות מנהיגותית חשובה.
9 . כל פעולה מקושרת למטרה טקטית מוגדרת, במעגל אינסופי. פעולה שמובילה לגיוס נשים חדשות
שעוברות הכשרה שמובילה ומייצרת פעולה, שמובילה לגיוס.. וחוזר חלילה.
חשוב ביותר להכשיר את הפעילות יצירת מרחבי למידה, שיתופים בהצלחות ולמידה מהטעויות. –
10 . מבחן עלות תועלת, כמה הפעולה שלנו אפקטיבית. האם יש דרך זולה יותר לעשות אותה? –
לדוגמה: 100 מכוניות שנוסעות לאט עם שלטים ומסרים של התנועה יכולות ליצור אפקט לא פחות
מרשים מ- 5000 נשים שצועדות, ויש לנו כאן רק 100 משתתפות.
התרשמויות כלליות:
1 . מיעוט הנשים היווה אתגר לא קטן. האנרגיה הכללית בחדר הייתה מאוד גברית )גם המנחים היו
גברים(, לוחמנית, תחרותית, לא פשוט! דיברו על שלום אך האנרגיה הייתה אלימה. שתינו היינו
הישראליות היחידות, מבין הפלסטיניות היו 3 נשים )אחת מהן הודא אבוערקוב הנפלאה(. דיברנו על
כך גם עם המארגנות בנושא וגם הן השתכנעו שחשוב ביותר לערב יותר נשים. הבעייתיות של
האנרגיה הלוחמנית הראתה לנו שוב עד כמה חשוב ונחוץ קולן של נשים בתהליכי שלום וביטחון,
כמה הוא חסר כיום ועד כמה מקומה של התנועה שלנו חשוב וייחודי.
2 . בקבוצה הפלסטינית ישבו אנשים מאוד רציניים שמתנגדים למאבק אלים ונחושים להביא לחופש,
עצמאות ולסיום הסכסוך בדרכי שלום. תנועה חזקה לאומית של מאבק פלסטיני לא אלים יכולה
לתמוך בקמפיין שלנו הטוען כי יש דרך אחרת, יש אפשרות לפתרון ויש פרטנר בצד הפלסטיני.
3 . באירועים מהסוג הזה חשוב שתהייה יותר מנציגה אחת מהתנועה, אם אפשר, לצורך עיבוד
החומרים, חשיבה משותפת והובלת שינויים. כבר במהלך הסדנא יכולנו לעשות את הקישורים
הרלוונטים לתנועה, לשאול שאלות שרלוונטיות לאתגרים שעומדים בפנינו כרגע ולעשות חיבורים
משמעותיים לקידום המטרות החיוניות שלנו, קידום שלום ושילוב נשים בתהליך.
במהלך הסדנה נוצרו גם חיבורים עם ארגונים אחרים. עם חלק מהמשתתפים נראה כי יש לנו כבר
קשר )למשל, ארגון קול אחר, IAYP , PEACE FACTORY או ALLMEP (, ועם אחרים הקשר נוצר בעקבות
ההיכרות האישית.
בנוסף למשתתפים בסדנה, נוצרו קשרים גם עם הקבוצה שאיפשרה כלכלית את ההכשרה, המגיעים
מהקהילה העסקית בז’נבה, קבוצה משותפת של אנשים מדהימים ומשפיעים, ערבים ויהודים,
איראנית, פלסטינים וישראלים. בנוסף נפגשנו עם השגריר המיועד של שוויץ בישראל, שיכנס
לתפקידו באוגוסט הקרוב. כולם התרגשו מאוד מהתנועה, מאיתנו ומהעבודה המדהימה שאנחנו –
עושות יחד.