נשים עושות שלום, נשים מבשלות שלום ותושבי ואדי ערה מדליקים אורות של תקווה / 28.12

אירוע חנוכה בואדי ערה